Soubor Šáteček

Dětský folklórní soubor Šáteček vznikl v roce 1985 při Základní škole v Semicích z iniciativy pana Ing. Oldřicha Kusovského. K původnímu se přidružil Dům dětí a mládeže Nymburk, neboť členy souboru už nejsou jen žáci semické školy, ale děti z mnoha míst regionu. Organizaci všech akcí souboru a financování zajišťuje Občanské sdružení rodičů a přátel souboru Šáteček ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Nymburk.

Soubor nyní pracuje v pěti složkách. Čtyři složky taneční, z toho tři s obsazením mladších a starších žáků, čtvrtá s obsazením mládežníků a složka muzikantská. Všechny tyto části souboru se podílejí na společných vystoupeních nejen v České republice, ale i v zahraničí. Hlavním tématickým zaměřením souboru je folklór středního Polabí. Motivací jeho činnosti je uchování lidové písně, tanců a zvyků našich předků a snaha pěstovat, jak u aktivních členů souboru, tak i v divácích, kultivovaný vztah k české národní kultuře.AktuálněPRVNÍ TANEČNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 PROBĚHNE 9.9.
- malé děti 6-10 let od 14 hodin do 15,30
- střední děti 10-15 let od 15 hodin do 16,30
- zkouška velkých (15 a více let) od 16,30 do 18,30

V případě, že se k nás chcete přidat nás kontaktujte na klicpera@satecek.cz

Informace o zkouškách naleznete ZDEPřidány fotografie ze soustředění 2016

Přidány fotografie z festivalu Městečko Open air 2016

Přidány fotografie z koncertu k 30. výročí založení souboru

Přidány fotografie z festivalu Svatováclavské slavnostiNejbližší vystoupení:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------