Soubor Šáteček

Folklorní soubor Šáteček vznikl v roce 1985 při Základní škole v Semicích z iniciativy pana Ing. Oldřicha Kusovského.
K původnímu se přidružil Dům dětí a mládeže Nymburk, neboť členy souboru už nejsou jen žáci semické školy, ale děti z mnoha míst regionu. Organizaci všech akcí souboru a financování zajišťuje Folklorní soubor Šáteček, z.s. ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Nymburk.

Soubor nyní pracuje ve čtyřech složkách. Tři složky taneční, z toho dvě s obsazením mladších a starších žáků, třetí s obsazením mládežníků a složka muzikantská. Všechny tyto části souboru se podílejí na společných vystoupeních nejen v České republice, ale i v zahraničí. Hlavním tematickým zaměřením souboru je folklor středního Polabí. Motivací jeho činnosti je uchování lidové písně, tanců a zvyků našich předků a snaha pěstovat, jak u aktivních členů souboru, tak i v divácích, kultivovaný vztah k české národní kultuře.Aktuálně

V případě, že se k nám chcete přidat nás kontaktujte na klicpera@satecek.cz nebo facebook.com/satecek.cz

Informace o zkouškách naleznete ZDE

Nejbližší vystoupení:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------