Soubor Šáteček

Folklorní soubor Šáteček vznikl v roce 1985 při Základní škole v Semicích z iniciativy pana Ing. Oldřicha Kusovského. K původnímu se přidružil Dům dětí a mládeže Nymburk, neboť členy souboru už nejsou jen žáci semické školy, ale děti z mnoha míst regionu.

Soubor nyní pracuje ve čtyřech složkách. Tři složky taneční, dvě s obsazením mladších a starších žáků, třetí s obsazením mládežníků a dospělých, poslední složkou je složka muzikantská. Všechny tyto části souboru se podílejí na společných vystoupeních nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Hlavním tematickým zaměřením souboru je folklór středního Polabí. Motivací jeho činnosti je uchování lidové písně, tanců a zvyků našich předků a snaha pěstovat, jak u aktivních členů souboru, tak i v divácích, kultivovaný vztah k české národní kultuře.Aktuálně
PRVNÍ TANEČNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PROBĚHNE 15. 9.
ZKOUŠÍME V SEMICKÉ SOKOLOVNĚ - vchod do sokolovny od zadního parkoviště
- zkouška dětí 6-15 let od 16 hodin do 17,30
- zkouška velkých (15 a více let) od 17,30 do 20 hodin


V případě, že se k nám chcete přidat nás kontaktujte na klicpera@satecek.cz nebo na našem facebooku

Informace o zkouškách naleznete ZDE