Čas radosti veselosti
Autor:
Čas radosti veselosti světu nastal nyní,
Neb Bůh věčný nekonečný narodil se z Panny.
V městečku Betlémě, v jesličkách na seně
Leží malé pacholátko na zimě.

To jsme všichni lidé hříšní radostně čekali,
Co anjelé dnes vesele nám jsou zvěstovali.
A protož plesejme, všichni se radujme
pacholátku nemluvňátku zpívejme

Spasiteli kvítku milý, Pane náš Ježíši,
z čisté Panny narozený,poklade nejdražší.
Králi náš, Pane náš, skloň se k nám jako Pán
dej milosti tvé radosti dojít k nám.