Aj dnes v Betlémě
Autor:
1. [: Aj dnes v Betlémě :] veselá novina,
[: že panna čistá :] porodila syna,
Kristus se zrodil, nás osvobodil,
Andělé hrají, krále vítají,
Pastýři zpívají, u jeslí klekají,
Divy, divy ohlašují.

2. [: Maria panna :] dítě ovinuje,
[: a Josef starý :] on je opatruje,
Kristus se zrodil, nás osvobodil,
Andělé hrají, krále vítají,
Pastýři zpívají, u jeslí klekají,
Divy, divy ohlašují.