Veselé Vánoční hody
Autor:
Veselé Vánoční hody,
zpívejte dítky koledy,
[: o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko. :]

Přišli chudí pastuškové,
zpívají ti chvály nové,
[: vítej nám nebeský králi,
Tebe jsme zdávna žádali děťátko. :]