Pochválen buď Ježíš Kristus
Autor:
Pochválen buď Ježíš Kristus milej Matěji,
až navěky , kam pospícháš bratře Ondřeji,
já do Betléma běžím, co se tam stalo nevím
prosím bratře vrať se se mnou, něco Ti povím.


Naši hoši večír pásli blízko Betléma,
velká jasnost na obloze jako den byla,
andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi,
že se narodil Kristus Pán pravdu mluvili.