Akce

5.6.2015

5. - 7.6. - Polabská vonička


Stejně jako každý rok se i letos v Nymburce konal dětský folklórní festival Polabská vonička, tentokrát již po devatenácté. Oproti minulým ročníkům zde byly patrné drobné rozdíly, ať už se jednalo o nezvykle malou účast souborů, posunutí obvyklého sobotního průvodu na dobu těsně před hlavním programem, či o protažení festivalu nedělním vystoupením na kolonádě v Poděbradech. Diváci mohli zde i na tradičním místě pod nymburskými hradbami zhlédnout vystoupení moravského souboru Nivnička, krajanů ze srbské Kruščice a samozřejmě domácího souboru Šáteček.
Jak festival probíhal? Pro účinkující začal již v pátek, a to seznamováním s předběžným plánem akce, ale i seznamováním mezi soubory. Téměř celý následující den museli všichni i přes nesmírné horko přečkat oblečeni do krojů. Po absolvování průvodu, který vedl od COPu na náměstí, kde soubory společně zazpívali píseň Okolo Nymburka, a pak z náměstí rovnou pod hradby, již čekalo připravené pódium. Po skončení vystoupení, které bylo náročné nejen pro účinkující, ale i diváky, následovalo úlevné vysvlečení z propocených krojů a bohatá večeře, na kterou plynule navázal večerní program Soubory souborům. Jak tento název napovídá, jednotlivé soubory seznamují ostatní tělesa s folklórem jejich oblasti prostřednictvím tanců a her. Není žádným velkým překvapením, že největším oříškem byly tance srbského souboru. Třetího dne se festival přesunul do nedalekých Poděbrad. Program byl volnější než předchozího dne a i počasí se trochu umoudřilo. Soubory na kolonádě jeden po druhém naposledy předvedly své umění a rozjely se do svých domovů. Devatenáctý ročník se stal minulostí a nezbývá, než nedočkavě vyhlížet jubilejní dvacátý.
Na závěr se sluší poděkovat pořadatelům a všem, kteří se na akci podíleli, za hladký průběh festivalu. Velký dík však patří i obecenstvu, které se, třebaže pod nelítostným sluncem, sešlo v hojném počtu.