Čas radosti veselosti
Autor:

1. Čas radosti veselosti světu nastal nyní,
Neb Bůh věčný nekonečný narodil se z panny,
V městečku Betlémě, v jesličkách na seně,
Leží malé pacholátko na zimě.
2. To jsme všichni lidé hříšní radostně čekali,
co anjelé dnes v Betlémě nám jsou zvěstovali.
A protož plesejme, všichni se radujme,
Pacholátku, nemluvňátku zpívejme.
3. Spasiteli kvítku milý, pane náš Ježíši,
Z čisté panny narozený, poklade nejdražší.
Králi náš, pane náš, skloň se k nám jako pán,
dej milosti tvé radosti dojít k nám.