Nesem Vám noviny
Autor:
1. Nesem Vám noviny poslouchejte,
Z nebeské krajiny pozor dejte,
[: Slyšte je pilně a neomylne :]
Rozjímejte.
2. Syna porodila čistá panna,
V jesličky vložila Krista Pána,
[: jej ovinula a zavinula :]
plenčičkama.