Texty

Pochválen buď Ježíš Kristus

Autor:


Pochválen buď Ježíš Kristus milej Matěji,
až navěky , kam pospícháš bratře Ondřeji,
já do Betléma běžím, co se tam stalo nevím
prosím bratře vrať se se mnou, něco Ti povím.


Naši hoši večír pásli blízko Betléma,
velká jasnost na obloze jako den byla,
andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi,
že se narodil Kristus Pán pravdu mluvili.


tisk vel.1 tisk vel.2 tisk vel.3