Texty

Chtíc, aby spal

Autor:


Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi, matka, jež ponocovala, miláčkovi:
Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.
Miláčku spi a zmlkněte, andělové, před Bohem se mnou klekněte, národové!
Sestoupil v pravdě boží syn na naši zem, přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.


tisk vel.1 tisk vel.2 tisk vel.3