Texty

Štědrej večer nastal

Autor:


[: Štědrej večer nastal :], [: koledy přichystal. :]
[: Paní mámo vstaňte :], [: koledu nám dejte. :]
[: Paní máma vstala :], [: koledu nám dala. :]


tisk vel.1 tisk vel.2 tisk vel.3